Bike for Mom เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ขอขอบคุณนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา นายอำเภอสามพราน ที่ให้ทางบริษัทโตโยต้าท่าจีน ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike for Mom เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยการมอบน้ำดื่มโตโยต้าท่าจีน เพื่อแจกให้กับผู้เข้าร่วมซ้อมปั่นจักรยาน Bike For Mom ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ซึ่งจะซ้อมปั่นบริเวณอำเภอสามพรานและอำเภอพุทธมณฑล โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมซ้อมปั่นจักรยาน Bike for Mom ในครั้งนี้ด้วย

บริษัท โตโยต้าท่าจีน ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (สำนักงานใหญ่)
29/1 หมู่ 10 เพชรเกษม ต.สระกะเทียม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
ฝ่ายขายและบริการ: 034-200-203-6
Call Center: 02-482-2888
Fax: 034-200-207
  Download Map
บริษัท โตโยต้าท่าจีน ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (สามพราน)
33/9 หมู่ 3 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
ฝ่ายขายและบริการ: 034-322-311-22
Call Center: 02-482-2888
Fax: 034-322-323
  Download Map
บริษัท โตโยต้าท่าจีน ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด(พุทธมณฑลสาย 4)
99 หมู่ 6 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
ฝ่ายขายและบริการ: 02-482-2888
Call Center: 02-482-2888
Fax:  02-482-2929
  Download Map
Copyright © 2015 Toyota Thajean Toyota's Dealer Co., Ltd.